Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΩΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Σχολείο Ίσο για Παιδιά Άνισα», Αθήνα,
4‐ 6 Μαΐου 2007.

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΩΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

Τα πρακτικά θα τα βρείτε στη σελίδα
http://www.elliepek.gr/documents/4o_synedrio_eisigiseis/158_164.pdf

Παραθέτω ένα πολύ ωραίο απόσπασμα

 Παραμύθι και Δια-πολιτισμική Εκπαίδευση
Όσον αφορά τώρα στην επιστράτευση του παραμυθιού για την
εξοικείωση με το διαφορετικό, αίτημα που καθίσταται εμφανέστερο τα τελευταία
χρόνια στην πολυπολιτισμική μας κοινωνία, έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:
Το παραμύθι είναι ίσως από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για τη δια-
πολιτισμική εκπαίδευση, γιατί στον πυρήνα του συνοψίζεται ο αυτοπροσδιορισμός
του ανθρώπου σε σχέση με τις προσωπικές του εμπειρίες ή η ανακάλυψη και η
διαφοροποίηση από το έτερο (Αυδίκος, 2003).
Άρα, ο εκπαιδευτικός πρέπει να επικεντρωθεί στην επιλογή του
κατάλληλου παραμυθιού- ο όρος κατάλληλο αναφέρεται σε μια επιλογή που θα
υπηρετεί καλύτερα τους εκπαιδευτικούς στόχους- αλλά και στο πως θα καθοδηγήσει
τους μαθητές ώστε να κατανοήσουν καλύτερα ο ένας τα προβλήματα του άλλου και
να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα. Απαιτείται, δηλαδή, να θέτει ξεκάθαρα στόχους
και να προβληματίζεται για τον τρόπο που θα οδηγήσει με επιτυχία στην πραγμάτωσή
τους. Οι στόχοι αυτοί μπορεί να εξειδικεύονται ανάλογα με το αφηγηματικό υλικό,
αλλά το γενικό πλαίσιο τους είναι το ίδιο. Η καλλιέργεια της ανεκτικότητας και της
εμπιστοσύνης στους άλλους καθώς και η προβολή της συνεργασίας και της
ομαδικότητας ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας, εθνικής προέλευσης, γλώσσας ως
μοναδικού δρόμου ομαλής κοινωνικής συμβίωσης και εδραίωση της ειρήνης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου